Dịch vụ CNTT và Xây dựng thương hiệu

  1. Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm HTX

Đăng kí mã số, mã vạch cho doanh nghiệp, HTX

Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì, bộ nhận diện thương hiệu.

Thực hiện công bố chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

Đăng kí nhãn hiệu cá nhân, nhãn hiệu tập thể

Đăng kí chỉ dẫn địa lý, bản đồ vùng nguyên liệu

Đăng kí cấp bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại

Thiết kế website, cổng thông tin điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp, HTX

Quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử và phương tiện truyền thông.

  1. Tư vấn, đào tạo

Tư vấn, đào tạo quy trình sản xuất, ATVSTP nuôi trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Tư vấn, đào tạo Truy xuất nguồn gốc.

Tư vấn, đào tạo xây dựng thương hiệu, marketing online.

  1. Tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ

Chuyển giao công nghệ sản xuất công nghệ cao (ứng dụng iOT trong chăn nuôi, trồng trọt)

Chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường bằng chế phẩm vi sinh.

­­