Phân tích và Kiểm tra chất lượng Sản phẩm

Dịch vụ phòng phân tích

Phòng thí nghiệm của chúng tôi là phòng thí nghiệm trọng điểm của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Hệ thống thiết bị phân tích được trang bị tương đối đầy đủ, đồng bộ và thường xuyên được chúng tôi trú trọng đầu tư, nâng cấp và bảo trì, bảo dưỡng hàng năm. Nhờ đó, chúng tôi có khả năng phân tích rất nhiều thông số, chỉ tiêu trong nhiều đối tượng nền mẫu khác nhau đáp ứng hầu hết nhu cầu dịch vụ của khách hàng. Dịch vụ phân tích của chúng tôi bao gồm: 

– Phân tích các thông số môi trường đất, nước, không khí xung quanh, không khí môi trường lao động;

– Phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm;

– Phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi, phân bón;

– Phân tích các đối tượng mẫu khác theo yêu cầu của khách hàng (quặng khoáng sản, chất thải, nguyên vật liệu …

Thông tin liên hệ:

Phòng Phân tích và Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Địa chỉ: T3,4 tòa nhà Nedcen, số 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3843-5374 /(84-24) 3823-4456    Email:Coste@vca.org.vn

Hotlinle: Ms Ngân 0359.012.209

                Mr Sơn 0975.943.888

Hiện nay, Phòng thí nghiệm của chúng tôi đã được chứng nhận năng lực thông qua các tổ chức sau:

– ISO/IEC 17025:2017: Tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (Vilas 929 – Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận)

– VIMCERTS 171 – Đơn vị đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường theo quy định của NĐ 127/2014/NĐ-CP (Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận)

– Chứng nhận hoạt động thử nghiệm lĩnh vực hóa, sinh theo NĐ 107/2016/NĐ-CP;

– Quan trắc môi trường lao động theo công văn số 1028/MT-LĐ của Cục quản lý môi trường lao động – Bộ Y tế