Costem

Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ và Môi trường Miền Trung

Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ và Môi trường Miền Trung là Trung tâm trực thuộc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Tổng đài tư vấn

0235.3813502 / 0235.3813537

Costem

BAN LÃNH ĐẠO

LÊ TUẤN AN

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN THỊ HÒA

Phó Tổng Giám Đốc

ĐÀO THỊ NGÂN

Chánh Văn Phòng

Đăng ký nhận tin