Giới thiệu COSTEM

Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ và Môi trường Miền Trung được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-LMHTXVN ngày 11/01/2018 của Liên minh HTX Việt Nam về việc điều chuyển Trung tâm Hỗ trợ HTX, DNN&V khu vực miền Trung – Tây Nguyên thành đơn vị trực thuộc Trung tâm KHCN và Môi Trường và quyết định số 19/QĐ-TTKHCN&MT ngày 21/01/2019 của Trung tâm KHCN&MT về việc đổi tên Trung tâm Hỗ trợ HTX, DNN&V khu vực miền Trung – Tây Nguyên thành Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ và Môi trường miền Trung.

Chức năng và nhiệm vụ

Triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án về khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường; công nghệ thông tin; xúc tiến thương mại và đầu tư trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

– Triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định của Pháp luật về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; bảo vệ môi trường; công nghệ thông tin; thương mại điện tử; sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; chứng nhận, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; đào tạo, dậy nghề, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại và đầu tư.

Cơ cấu tổ chức

– Ban Lãnh đạo:

+ Tổng Giám đốc: Lê Tuấn An

+ Giám đốc: Nguyễn Viết Gô

– Các phòng và đơn vị chuyên môn:

+ Văn phòng Hành chính – Tổng hợp

+ Phòng Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

+ Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường

+ Phòng Phân tích và Kiểm tra chất lượng sản phẩm

  • Văn phòng hành chính tổng hợp

Địa chỉ: Lô 25B đường Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Email: costemientrung@gmail.com

Điện thoại: 0235.3813502 / 0235.3813537

Email: costem@vca.org.vn / costemmientrung@gmail.com

Giám đốc: Nguyễn Viết Gô Điện thoại: 0988.327.592
Email: nguyenvietgovca@gmail.com